Bestaanszekerheid bij werkloosheid +50 jaar

Dit bestaat niet meer vanaf 01/01/2018. Deze pagina is enkel ter informatie voor arbeiders die recht op deze uitkering verkregen voor 01/01/2018.

De toekenningsvoorwaarden voor de aanvullende werkloosheidstoelage zijn de volgende:

 1.  de diamantarbeider dient de volle leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt op het ogenblik waarop hij werkloos wordt gesteld.
 2. de diamantarbeider dient een anciënniteit in de diamantnijverheid te bezitten van ten minste 25 jaar en moet tijdens de 36 maanden, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot de aanvullende werkloosheidstoelage, ofwel onafgebroken onder arbeidsovereenkomst geweest zijn bij een werkgever uit de diamantnijverheid, ofwel, indien dit niet het geval is en er tijdens bedoelde 36 maanden periodes voorkwamen van volledige werkloosheid, minimum 200 dagen effectief gewerkt hebben in de diamantnijverheid.
 3. de diamantarbeider dient door de werkgever ontslagen te zijn, maar het ontslag mag niet gegeven zijn om een dringende reden.
 4. de diamantarbeider die de volle leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, dient, vanaf het indienen van de aanvraag tot de aanvullende werkloosheidstoelage, een wachttijd in acht te nemen van 19 maanden, onverminderd het recht van de diamantarbeider om zijn rechten te doen gelden op andere sociale voordelen die toegekend worden in de diamantnijverheid.
  5,00 € / dagVoor de 50 tot en met de 54-jarigen.
  Maximaal 460 dagen (5-dagenweek).
  - 10,09 %bedrijfsvoorheffing
 5. de diamantarbeider die de volle leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt, na uitputting van zijn rechten op bestaanszekerheid, zonder wachttijd toegelaten tot het stelsel van de aanvullende werkloosheidstoelagen.
  5,00 € / dagVanaf de leeftijd van 55 jaar.
  Maximaal 850 dagen (5-dagenweek).
  - 10,09 %bedrijfsvoorheffing

Als u deeltijds werkt dan wordt het bedrag berekend op basis van voltijdse arbeid. Bijvoorbeeld werkt u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de toelage.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector