Bestaanszekerheid bij ‘volledige’ werkloosheid

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de twaalf maanden die aan het kwartaal van de te vergoeden periode voorafgaan, ten minste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage mag voor de volledige werkloosheid nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

12,50 € / dagvoor de 1e tot en met de 30e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
4,00 € / dagvoor de 31e tot en met de 80e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
- 10,09 %bedrijfsvoorheffing

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 30 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 4,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector