Bestaanszekerheid bij volledige werkloosheid

Houdt op uitwerking te hebben met ingang van 01/01/2018. Deze pagina is enkel ter informatie voor arbeiders die nog rechten hebben opgebouwd voor 01/01/2018

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de twaalf maanden die aan het kwartaal van de te vergoeden periode voorafgaan, ten minste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage mag voor de volledige werkloosheid nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. (Reglementering vanaf 01/07/2017 tot en met 31/12/2017).

12,50 € / dagvoor de 1e tot en met de 45e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
6,00 € / dagvoor de 46e tot en met de 90e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
- 10,09 %bedrijfsvoorheffing

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 45 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 6,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector