Bestaanszekerheid bij ziekte

Van toepassing vanaf 01/07/2017.

Als u ziek bent kan u een toelage ontvangen. U voldoet aan twee voorwaarden:

  1. U heeft in de 12 maanden voor het kwartaal waarin u ziek bent, minstens 20 dagen als diamantarbeider gewerkt.
  2. U heeft het gewaarborgd maandloon voor arbeidsongeschiktheid door ziekte, ongeval, arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte al opgebruikt.

U kan deze toelage ontvangen:

12,50 € / dagvoor de 1e tot en met de 45e vergoede ziektedag
(5-dagenweek)
6,00 € / dagvoor de 46e tot en met de 90e vergoede ziektedag
(5-dagenweek)
3,00 € / dagvanaf de 91e dag tot aan de dag dat men een invaliditeitsuitkering geniet (na 1 jaar) (5-dagenweek)
- 22,20 %bedrijfsvoorheffing

Als u deeltijds werkt wordt het bedrag berekend op basis van voltijdse arbeid. Bijvoorbeeld werkt u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de toelage hierboven.

Het aantal dagen dat u een toelage kan ontvangen voor werkloosheid en ziekte (van 12,50 EUR en 6,00 EUR) samen, is 90 dagen per kalenderjaar.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector