Bestaanszekerheid bij ziekte

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de twaalf maanden die aan het kwartaal van de te vergoeden periode voorafgaat, ten minste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

De toelage ingeval van ziekte is slechts verschuldigd na uitputting van het gewaarborgd maandloon toegekend aan de diamantarbeiders ingeval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte ingevolge een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

12,50 € / dagvoor de 1e tot en met de 30e vergoede ziektedag
(5-dagenweek)
4,00 € / dagvoor de 31e tot en met de 80e vergoede ziektedag
(5-dagenweek)
3,00 € / dagvanaf de 81e dag tot aan de dag dat men een invaliditeitsuitkering geniet (na 1 jaar) (5-dagenweek)
- 22,20 %bedrijfsvoorheffing

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 4,00 EUR mag voor werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector