Jaarlijkse pensioenpremie

Er wordt aan de diamantarbeiders die hun recht op rustpensioen hebben verkregen vóór 1991, een jaarlijkse pensioenpremie toegekend.

24,79 €jaarlijkse premie

Ingeval van overlijden van een rechthebbende wordt de premie voor het lopende jaar uitgekeerd aan de persoon die de kosten van de begrafenis heeft betaald.

Deze premie wordt ieder jaar in de loop van de maand november uitgekeerd.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector