Vragen over…

Voor vragen over opleidingen en aanwerving:

Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid
Opleiding en vorming in de ondernemingen
Stagiairs van de diamantvakschool

Basiscursus diamantslijpen
Leerlingen Stedelijk Lyceum Meir
Bijzondere Scholingsovereenkomst

Sluiting van ondernemingen
Het Sectorconvenant

kunt u terecht bij het Fonds voor de Diamantnijverheid.

Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u terecht bij de
Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid:

Vakantieregeling
Rustdagen
Feestdagen
Bijkomende vakantiedagen +56 jaar
De berekening van het vakantiegeld
De berekening van de vakantieduur
Wijziging bankrekeningnummer
Aanvullende vakantie
De jeugdvakantie

Lonen in de diamantsector
De Cadeaucheque
De maandelijkse vergoeding aan de industriële leerling
De vergoeding aan de afgestudeerden
De jaarlijkse toelage aan de gepensioneerden
De jaarlijkse toelage SWT
Vrijstelling werkgeversbijdragen bij tewerkstelling van industriële leerlingen

Intern compensatiefonds voor de diamantsector