Aanvullende vergoeding SWT

SWT = Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
(voorheen brugpensioen)

Gelieve contact op te nemen met de administratie voor nadere inlichtingen (03/213 50 30).

Intern compensatiefonds voor de diamantsector