Aanvullende vergoeding SWT

SWT = Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
(voorheen brugpensioen)

Gezien recente, nog niet gepubliceerde, wijzigingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal deze pagina later aangevuld worden.

Gelieve contact op te nemen met de administratie voor nadere inlichtingen (03/213 50 30).

Intern compensatiefonds voor de diamantsector