Welkom

Wegens de huidige situatie zullen onze diensten bij voorkeur bereikbaar zijn per telefoon of e-mail.

Het beheer van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector bestaat uit  afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant en afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties.

Het Intern compensatiefonds voor de diamantsector heeft volgende  opdrachten:
  •  Aan de arbeiders, tewerkgesteld door werkgevers uit de diamantnijverheid en -handel (P.C. 324), bijkomende sociale voordelen toekennen;
  • Aan de werkgevers, die werklieden of werksters tewerkstellen aan het eigenlijk bewerken van diamant, een compensatie-uitkering uitbetalen (sociaal plan).

Klik hier voor het aangifteformulier compensatiebijdrage

Intern compensatiefonds voor de diamantsector (ICD)

Hoveniersstraat  22
2018 ANTWERPEN 1
Tel: 03/213 50 30

openingsuren:
maandag – vrijdag: van 9:00 tot 17:00

e-mail:
e-mail icd

KBO: 0867.620.953

Intern compensatiefonds voor de diamantsector