Compensatie-uitkering

In werking:

1 januari 2007.

Doelgroep

Werkgevers van PC 324 die in een erkende werkplaats arbeiders en/of leerlingen diamant laten bewerken.

Voorwaarden
  • betaling van RSZ-bijdrage en vakantiebijdragen dient in orde te zijn
  • tewerkstelling in een erkende werkplaats (wet van 30 december 1950)
  • effectief diamant laten bewerken: slijpen, snijden, zagen, verstellen en klieven
  • dossier inleveren na ieder kwartaal
Uitbetaling

Er wordt een bedrag van maximum 66 666,66 euro per jaar en 200 000 euro over een lopende periode van drie jaren uitbetaald per onderneming. (Overeenkomstig Verordening nr. 2023/2831 van de commissie van 13 december 2023 (pdf)).

Iedere werkgever die op deze uitbetaling kan recht hebben krijgt ieder kwartaal een brief van ons met de formulieren. Als u deze niet ontvangen heeft kan u ons contacteren.

Voor meer informatie en de formulieren gelieve u te wenden tot de administratie van het ICD. U vindt de contactinformatie op deze website onder “Contacteer ons”.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector