Sociale toelage

Als u werkt als diamantarbeider dan kan u een toelage ontvangen per gewerkte dag en per gelijkgestelde dag. Deze regeling loopt gelijk met de berekening van het vakantiegeld.

1,00 €per bezoldigde dag (5-dagenweek)
0,75 €per gelijkgestelde dag (5-dagenweek)
- 13,07 %inhouding RSZ
- 23,22 %inhouding bedrijfsvoorheffing

De toelage is niet automatisch, u vraagt deze zelf of via uw vakbond aan.

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage berekend op basis van voltijdse arbeid per dag. Als u 4/5 werkt, dus 4 dagen in een 5 daagse week, krijgt u voor 4 van de 5 dagen de volledige toelage. Als u geen volledige dagen werkt dan krijgt u de toelage berekend op basis van een voltijdse week. Bijvoorbeeld werkt u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de toelage hierboven.

De toelage wordt ten vroegste uitbetaald begin december en wordt berekend op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen van het vorige jaar.

Als u lid bent van een vakbond dan dient uw vakbond deze aanvraag samen in met de aanvraag voor de vakbondspremie. U moet dan zelf niets doen.

Als u geen lid bent van een vakbond dan kan u deze toelage aanvragen door een brief te sturen naar ons. Vermeld zeker uw naam, uw adres, uw rijksregisternummer en dat u de sociale toelage wilt aanvragen. U vindt ons adres hier.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector