Jaarlijkse pensioenpremie

Als u op pensioen gegaan bent voor 1991 dan heeft u recht op een jaarlijkse pensioenpremie.

24,79 €jaarlijkse premie

Ingeval van overlijden van een rechthebbende wordt de premie voor het lopende jaar uitgekeerd aan de persoon die de kosten van de begrafenis heeft betaald.

Deze premie wordt ieder jaar in de loop van de maand november uitgekeerd.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector