Privacy

Wie verwerkt mijn gegevens?

Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector

Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen

KBO nr. 0867.620.953

Contactgegevens gegevensbescherming

Email:

Telefoon : 03 213 50 38

Wat doen jullie met de gegevens die ik doorgeef?

Uw gegevens worden verwerkt, indien u er recht op heeft, voor het berekenen en uitbetalen van de bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid, bestaanszekerheid bij (langdurige) ziekte, uitbetalen van de sociale toelage, de uitbetaling van de eenmalige pensioenpremie, de uitbetaling van de jaarlijkse pensioenpremie, de vergoeding voor SWT en de jaarlijkse toelage, het sectoraal pensioenplan, de uitbetaling van de tewerkstellingspremie, de aansluiting van u en/of uw gezinsleden bij de hospitalisatieverzekering, het uitbetalen van een vakbondspremie, het aanbieden van outplacementbegeleiding, het uitbetalen van de compensatieuitkering of het innen van de compensatiebijdrage.

Verwerken jullie gegevens die ik niet rechtstreeks aan jullie doorgeef?

Ja wij ontvangen ook gegevens van de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw. Deze gegevens worden verwerkt voor het vaststellen van uw rechten en het uitbetalen of toekennen ervan.

Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie, aan de FOD Financiën, indien u recht heeft op de volgende voordelen: sectoraal pensioenplan: aan AXA, hospitalisatieverzekering: aan AXA, outplacementbegeleiding: aan Right Management.

Privacyverklaring van AXA

Worden mijn gegevens doorgegeven buiten de EU?

Neen.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Uw gegevens worden bijgehouden gedurende de verjaringstermijn omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wat als ik de gegevens niet doorgeef?

Als u de gevraagde gegevens niet doorgeeft dan kunnen we uw aanvullende sociale voordelen niet toekennen of uitbetalen.

Gebruiken jullie automatische besluitvorming voor gegevens die ik doorgeef?

Neen.

Worden mijn gegevens gebruikt voor een ander doel?

Neen. We gebruiken uw gegevens enkel voor het doel vermeld. Als we in de toekomst uw gegevens voor een ander doel zouden gebruiken dan zullen we u hier eerst voor contacteren en mag u dit altijd weigeren.

Als we uw gegevens die we niet rechtstreeks van u ontvangen voor een ander doel zouden verwerken in de toekomst zal dit altijd op basis van een wet, koninklijk besluit, ministerieel besluit of CAO gebeuren.

Bescherming

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om al uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Enkele voorbeelden:

Iedere medewerker die uw gegevens verwerkt is verplicht tot geheimhouding.

Onze kantoren en computers zijn sterk beveiligd tegen inbraak.

We maken zoveel mogelijk gebruik van encryptie.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

We werken intensief samen met andere instellingen van de Sociale Zekerheid om onze gegevensbescherming continu te verbeteren.

Uw rechten

Recht van inzage

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. U krijgt dan een kopie van alle gegevens die we over u verwerken.

Recht van rectificatie

Als een gegeven van u fout is dan kan u dat altijd laten corrigeren.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen voor zover dit geen andere wetten schendt.

Recht op beperking van verwerking

U kan vragen dat wij uw gegevens niet meer verwerken maar dit zonder ze te wissen.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U kan op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen. U kan het formulier invullen en naar ons opsturen. U moet hiervoor uw identiteit voldoende bewijzen.

Klik hier voor het elektronische formulier: ICD Formulier GDPR

Klik hier voor de standaard brief: ICD Formulier papier rechten

Ik heb een klacht

U kan ons contacteren:

Telefonisch: 03/213 50 30 (van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17u)

Email:

Adres : Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen

U heeft ook het recht om direct een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U dient een klacht in via het online formulier of u kan hen telefonisch of via e-mail bereiken. De contactinformatie voor de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector