Vragen over…

Fonds voor de Diamantnijverheid

Voor vragen over de volgende onderwerpen kan u terecht bij het Fonds voor de Diamantnijverheid:

 • Opleidingen en aanwerving
  • Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid
  • Opleiding en vorming in de ondernemingen
  • Stagiairs van de diamantvakschool
  • Basiscursus diamantslijpen
  • Leerlingen De StemStroom (voorheen Stedelijk Lyceum Eilandje/Meir/Siha)
  • Bijzondere Scholingsovereenkomst
 • Sluiting van ondernemingen
 • Het Sectorconvenant

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw

Voor vragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij de
Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid:

 • Vakantieregeling
 • Rustdagen
 • Feestdagen
 • Bijkomende vakantiedagen +56 jaar
 • De berekening van het vakantiegeld
 • De berekening van de vakantieduur
 • Wijziging bankrekeningnummer
 • Aanvullende vakantie
 • De jeugdvakantie
 • Lonen in de diamantsector
 • De Cadeaucheque
 • De maandelijkse vergoeding aan de industriële leerling
 • De vergoeding aan de afgestudeerden
 • De jaarlijkse toelage aan de gepensioneerden
 • De jaarlijkse toelage SWT
 • Vrijstelling werkgeversbijdragen bij tewerkstelling van industriële leerlingen

Intern compensatiefonds voor de diamantsector