Bestaanszekerheid bij langdurige ziekte

U kan een toelage aanvragen indien u langdurig ziek bent.

Belangrijk: u ontvangt deze uitkering niet automatisch u moet deze zelf of via uw vakbond aanvragen.

U voldoet aan deze voorwaarden:

  • U ontvangt een invaliditeitsuitkering in het kader van de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • U heeft tijdens de 12 maanden voor het begin van uw ziekte minstens 20 dagen als arbeider in de diamantnijverheid gewerkt.
  • Als u voor uw ziekte werkloos was:
    • U heeft in de 60 maanden (5 jaar) voor uw ziekte minstens 20 dagen als arbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt, en
    • de werkloosheid is gerechtvaardigd door een getuigschrift van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of een erkende uitbetalingsinstelling.

U kan deze uitkering ontvangen:

3,00 € / dagvanaf de 1e dag invaliditeit (5-dagenweek)
- 22,20 %bedrijfsvoorheffing

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage berekend op basis van voltijdse arbeid per dag. Als u 4/5 werkt, dus 4 dagen in een 5 daagse week, krijgt u voor 4 van de 5 dagen de volledige toelage. Als u geen volledige dagen werkt dan krijgt u de toelage berekend op basis van een voltijdse week. Bijvoorbeeld werkt u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de toelage hierboven.

 

 

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector