Eenmalige pensioenpremie

Als u voor 1/1/2024 op pensioen gaat dan kan u een eenmalige pensioenpremie aanvragen.

De uitkering is niet automatisch, u vraagt deze zelf of via uw vakbond aan.

Als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  1. U bewijst dat u effectief op pensioen gaat. Praktisch is dit door uw brief van de FOD Pensioenen met uw pensioendatum en bedrag op te sturen.
  2. U toont aan dat uw laatste werkgever onder Paritair Comité 324 valt. Dit kan met een uittreksel uit MyPension (mypension.be) of een loonbrief.
  3. U heeft in de laatste twee jaar minstens 60 dagen effectief in de diamantnijverheid of -handel als arbeider gewerkt. De betaalde feestdagen worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld. Deze gegevens vragen we op bij de Rijkverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw.
    • Als u langdurig ziek bent in de twee jaar voor uw pensioen: in de laatste 15 jaar, minstens 60 dagen gewerkt hebben als arbeider.
    • Als u langdurig werkloos bent: sinds uw 50 jaar minstens 60 dagen gewerkt hebben als arbeider.

Dan kan u de volgende premie aanvragen:

2478,94 €bruto pensioenpremie (bij voltijdse loopbaan)

Intern compensatiefonds voor de diamantsector