Outplacement

Wat is outplacement?

Als diamantarbeider kan u recht hebben op outplacementbegeleiding. Dit is een dienst die u begeleiding en advies geeft om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden of te starten als zelfstandige.

Het gaat bijvoorbeeld om:

psychologische begeleiding;
logistieke en administratieve steun;
opmaken van een persoonlijke balans;
hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar dienstbetrekkingen;
begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.

Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector heeft hiervoor een contract met SBS SKILLBUILDERS om de outplacementbegeleiding uit te voeren.

Krijg ik outplacement?

U heeft recht op outplacementbegeleiding als:

 1. u werkte als arbeider voor een werkgever onder Paritair comité 324.
 2. u werd ontslagen door uw werkgever.
 3. u bent 45 jaar of ouder op het moment dat het ontslag betekend werd. Dit wil zeggen op het moment dat uw ontslag schriftelijk aan u wordt gezegd.
 4. u heeft minstens 1 jaar bij de werkgever gewerkt.
 5. u bent niet ontslagen om dringende redenen.
 6. u gaat niet met pensioen.

Er zijn twee categorieën arbeiders die enkel outplacementbegeleiding ontvangen als u hier uitdrukkelijk om vraagt:

 1. als u minder dan 20 uur per week werkt.
 2. als u niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld u valt onder het SWT stelsel en u heeft een beroepsverleden van 42 jaar.

Hoe vraag ik outplacementbegeleiding aan?

U vraagt dit niet aan, uw werkgever zal de outplacementbegeleiding voor u aanvragen.

 1. Uw werkgever verwittigt het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector binnen 7 kalenderdagen na het betekenen van het ontslag.
 2. Deze verwittiging wordt ingevuld op het aanvraagformulier.
 3. De verplichte gegevens zijn:
  identificatie van de werkgever;
  identificatie van de werknemer;
  datum indiensttreding;
  datum opzegging of verbreking;
  datum uit dienst;
  arbeidsregime.
 4. Als uw werkgever deze aanvraag niet binnen 7 kalenderdagen indient dan heeft u nog altijd recht op outplacementbegeleiding maar moet deze betaald worden door uw werkgever.

Als u recht heeft op outplacement dan moet uw werkgever dit aan u laten weten.

U vindt het aanvraagformulier hier:

Aanvraagformulier outplacement (pdf)

Terugbetaling van de vervoerskosten

U krijgt een verplaatsingsvergoeding voor het volgen van de outplacementbegeleiding. De vergoeding wordt berekend op basis van de afstand tussen uw thuis en de plaats van de sessies. U krijgt voor deze afstand heen en terug een kilometervergoeding. Van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 is dit 0,4280 euro.

U krijgt een formulier om dit aan te vragen in het jaar nadat u de sessies heeft gevolgd. U moet dit invullen en terugsturen om de vergoeding te krijgen.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector