Outplacement

Wat is outplacement?

Als diamantarbeider kan u recht hebben op outplacementbegeleiding. Dit is een dienst die u begeleiding en advies geeft om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden of te starten als zelfstandige.

Het gaat bijvoorbeeld om:

psychologische begeleiding;
logistieke en administratieve steun;
opmaken van een persoonlijke balans;
hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar dienstbetrekkingen;
begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.

Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector heeft hiervoor een contract met SBS SKILLBUILDERS om de outplacementbegeleiding uit te voeren.

Krijg ik outplacement?

Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken? Dan heb je recht op outplacement als je aan deze voorwaarden beantwoordt:

 1. u werkte als arbeider voor een werkgever onder Paritair comité 324.
 2. u werd ontslagen door uw werkgever.
 3. u bent 45 jaar of ouder op het moment dat het ontslag betekend werd. Dit wil zeggen op het moment dat uw ontslag schriftelijk aan u wordt gezegd.
 4. u heeft minstens 1 jaar bij de werkgever gewerkt.
 5. u bent niet ontslagen om dringende redenen.
 6. u gaat niet met pensioen.

Er zijn twee categorieën arbeiders die enkel outplacementbegeleiding ontvangen als u hier uitdrukkelijk om vraagt:

 1. als u minder dan 20 uur per week werkt.
 2. als u niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld u valt onder het SWT stelsel en u heeft een beroepsverleden van 42 jaar.

Hoe vraag ik outplacementbegeleiding aan?

U vraagt dit niet aan, uw werkgever zal de outplacementbegeleiding voor u aanvragen.

 1. Uw werkgever verwittigt het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector binnen 7 kalenderdagen na het betekenen van het ontslag.
 2. Deze verwittiging wordt ingevuld op het aanvraagformulier.
 3. De verplichte gegevens zijn:
  identificatie van de werkgever;
  identificatie van de werknemer;
  datum indiensttreding;
  datum opzegging of verbreking;
  datum uit dienst;
  arbeidsregime.
 4. Als uw werkgever deze aanvraag niet binnen 7 kalenderdagen indient dan heeft u nog altijd recht op outplacementbegeleiding maar moet deze betaald worden door uw werkgever.

Als u recht heeft op outplacement dan moet uw werkgever dit aan u laten weten.

U vindt het aanvraagformulier hier:

Aanvraagformulier outplacement (pdf)

Terugbetaling van de vervoerskosten

U krijgt een verplaatsingsvergoeding voor het volgen van de outplacementbegeleiding. De vergoeding wordt berekend op basis van de afstand tussen uw thuis en de plaats van de sessies. U krijgt voor deze afstand heen en terug een kilometervergoeding. Van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 is dit 0,4280 euro.

U krijgt een formulier om dit aan te vragen in het jaar nadat u de sessies heeft gevolgd. U moet dit invullen en terugsturen om de vergoeding te krijgen.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector