Sectoraal pensioenstelsel

U vindt de formulieren onderaan.

Sinds 2008 betaalt het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector een aanvullend pensioen voor iedere arbeider en industriële leerling die werkt in de diamantsector.

Het aanvullend pensioen en het rendement van de bijdragen wordt beheerd door AXA Belgium.

Het aanvullende pensioen is een extra pensioenkapitaal dat aan u, bovenop het wettelijk pensioen, uitbetaald wordt op het einde van de actieve loopbaan. U kan ook vragen dat het pensioenkapitaal wordt omgezet in een levenslange aanvullende pensioenrente.

Zolang u de pensioenleeftijd niet bereikt hebt wordt het aanvullende pensioen niet uitbetaald.

Als u zou overlijden voor de uitbetaling van het aanvullende pensioen dan wordt dit uitbetaald aan uw erfgenamen of andere begunstigden die u aangeduid heeft.

De jaarlijkse bijdrage door het ICD bedraagt:

3% van 110% van het bruto-jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht voor de arbeiders jonger dan 56 jaar
9% van 110% van het bruto-jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht voor de arbeiders van 56 jaar of ouder
Met ingang van 1 januari 2020 wordt voor de nieuwe toetreders de jaarlijkse bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel bepaald op minimum 3% van 110% van het bruto jaarloon. Voor deze groep wordt de verhoging met de huidige 6% niet doorgevoerd.
Deze bijdrage wordt verminderd met de fiscale en parafiscale lasten en de door de pensioeninstelling aangerekende beheerstoelagen.

Het jaarlijkse rendement vindt u terug in uw pensioenoverzicht dat u 1 keer per jaar ontvangt van AXA.

Het uiteindelijke aanvullend pensioenkapitaal wordt belast met:

een RIZIV-inhouding van 3,55%;
een solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%;
een personenbelasting van 10% (niet op de winstdeelname) of 16,66% (als u niet tot 65 jaar actief blijft);
een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting).

Elk jaar ontvangt u een fiche met de stand van hun rekening. U kan erin zien welke bijdrage betaald is en welk bedrag op uw individuele pensioenrekening staat.  U krijgt bovendien een schatting van uw persoonlijk pensioenkapitaal op uw 65ste.

Formulieren (pdf)

Aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van een wettelijk of vervroegd pensioen

Aangifte van een overlijden

Aanduiding van begunstigde bij overlijden

Overdracht pensioensparen naar een andere instelling

Transparantieverslag

Transparantieverslag Diamant 2022

Privacyverklaring van AXA

Privacyverklaring van AXA

Intern compensatiefonds voor de diamantsector