Tewerkstellingspremie

Als u een arbeider (uitgezonderd de industriële leerlingen en de technische bedienden) bent die tewerkgesteld wordt door een werkgever die valt onder het Paritair Comité 324 (diamantnijverheid en -handel) dan kan u een tewerkstellingspremie krijgen.

U voldoet aan de twee voorwaarden:

  1. U bent een arbeider in de diamantnijverheid of -handel,
  2. U heeft in het vorige jaar minder dan 30 dagen bestaanszekerheid gekregen. U krijgt de tewerkstellingspremie voor 30 dagen min het aantal dagen bestaanszekerheid,

Als u deeltijds werkte in het vorige jaar dan wordt het bedrag berekend op basis van voltijdse arbeid. Bijvoorbeeld werkte u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de tewerkstellingspremie.

Als u het vorige jaar minder dan 30 dagen bestaanszekerheid + gewerkte dagen heeft dan krijgt u enkel voor de gewerkte dagen de tewerkstellingspremie.

De bedragen zijn

12,50 €per dag (max. 30 dagen)
- 13,07 %inhouding RSZ
- 23,22 %inhouding bedrijfsvoorheffing

Als u op 31 december van het voorgaande jaar geen arbeider bent in de diamantnijverheid of -handel, dan krijgt u geen tewerkstellingspremie.

De werknemers die in de loop van het vorige jaar met pensioen of met SWT gaan, hebben alleen recht op de tewerkstellingspremie voor de periode dat zij in de diamantnijverheid werkzaam waren. De berekening gebeurt volgens een breuk.  Naargelang het aantal maanden van tewerkstelling zal 1/12, 2/12, 3/12, enz. worden uitgekeerd.

Alle betwistingen of onvoorziene gevallen worden beslist door de raad van beheer.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector