Hospitalisatieverzekering voor bedienden en zelfstandigen

uit de diamantsector

De verzekeraar van de collectieve hospitalisatieverzekering is AXA.

Bedienden, zelfstandigen en hun gezinsleden actief in de diamantsector kunnen zich aansluiten bij de groepspolis van de diamantsector. De premies worden niet door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector betaald.

Hoe aansluiten?

Een bedrijf in de diamantsector, dus als hoofdzaak actief in de diamantnijverheid of -handel kan zich aansluiten. De aansluiting is mogelijk voor de arbeiders die geen automatisch recht hebben, de bedienden en de bedrijfsleider(s). De familieleden van de werknemers kunnen zich ook vrijblijvend aansluiten.

Enkel een volledig bedrijf kan zich aansluiten. Het is in principe niet mogelijk om enkel voor bepaalde personeelsleden zich aan te sluiten.

Voor de procedure om uw bedrijf aan te sluiten, contacteert u:

Schadegeval

Meer info vindt u hier:  Medi-assistance AXA (pdf)

Digitale diensten

Voor meer informatie over MyAxahealthcare, Doctors online en Medicheck zie onderstaande brochure:

AXA digitale diensten (pdf)

Polis en algemene voorwaarden AXA

Polis actieven: Polis Actieven (pdf)

Bijvoegsel actieven: Bijvoegsel 09 – actieve arbeiders (pdf)

Polis niet-actieven: Polis niet-actieven (pdf)

Bijvoegsel niet-actieven: Bijvoegsel 10 – gepensioneerden of SWT (pdf)

En de algemene voorwaarden van AXA: Algemene voorwaarden AXA (pdf)

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector