Compensatiebijdrage

Iedereen die als hoofdzakelijke of als bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de diamantnijverheid heeft, is gehouden tot betaling van een trimestriële compensatiebijdrage aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector. Voor deze activiteit wordt gekeken naar de registratie als diamanthandelaar in het KBO.

Onder “transactie” wordt verstaan elke overeenkomst welke gericht is op het verwezenlijken van een meerwaarde binnen het geheel van de handelingen van verkoop van diamant.  Onder het begrip “transactie” zijn niet begrepen het eenvoudig zenden van goederen op zicht of het geven in consignatie van goederen.

De compensatiebijdrage dient betaald te worden volgens dezelfde regels als de bijdragen in het algemene stelsel van de sociale zekerheid.

Veel gestelde vragen
 • Ik heb geen eID of kaartlezer, kan ik een elektronische aangifte gebruiken?
  Ja, u kan zonder eID of kaartlezer het aangifteformulier gebruiken, maar u dient het af te drukken, vervolgens uw handtekening te plaatsen en naar ons op te sturen via post of email naar .
 • Ik kan het formulier niet openen op mijn computer?
  Installeer de recentste versie van Adobe Acrobat Reader vanop de website van Adobe: https://get.adobe.com/reader/
 • Ik kan vak VI, VIII, IX niet invullen, dit verschijnt automatisch?
  Vakken VI, VIII, IX worden automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in vakken I, II, III, IV, V en VII. Indien er een fout bedrag verschijnt in de automatisch ingevulde vakken controleert u best of de gegevens ingevuld in de vakken I, II, III, IV, V en VII correct zijn.
 • Ik krijg een beveiligingswaarschuwing bij het openen van het formulier?
  Deze waarschuwing verschijnt omdat er berekeningen in het formulier zijn opgenomen. Indien u het formulier gedownload hebt van onze website (http://compensatiefondsdiamant.be/) mag u deze negeren.
 • Ik krijg een onverwachte foutmelding of ik heb een ander probleem?
  U kan ons contacteren door een email naar  te sturen met een print screen van uw foutmelding. We zullen u dan zo snel mogelijk helpen.
 • De berekening wordt niet uitgevoerd in vak VIII?
  U vult het formulier best in met Adobe Acrobat Reader en niet vanuit uw browser. Klik met uw rechtermuisknop op de link naar het formulier en kies “opslaan als”. Daarna opent u het formulier met Adobe Acrobat Reader.
Aangifte 2018

Voor 2018 is er een elektronisch formulier om uw aangiftes in te dienen. Het aangifteformulier kan u ondertekenen met uw eID en via email naar ons opsturen. Verder zal het formulier voor u ook de vereiste berekeningen uitvoeren.

Als overgangsmaatregel kan u het formulier ook afdrukken en e-mailen naar het emailadres vermeld in het formulier.

U vind het aangifteformulier hier: 2018 – Aangifteformulier (pdf)
Voor een stappenplan:  Aangiftehulp-ICD-2018.pdf

 

De compensatiebijdrage in 2018 is gelijk aan 0,008% van de waarde van elke transactie van diamant.

De compensatiebijdrage moet betaald worden :

 • voor januari – maart 2018 uiterlijk op 30 april 2018;
 • voor april – juni 2018 uiterlijk op 31 juli 2018;
 • voor juli – september 2018 uiterlijk op 31 oktober 2018;
 • voor oktober – december 2018 uiterlijk op 31 januari 2019;

De compensatiebijdrage is niet verschuldigd voor de eerste schijf van 5.000.000 euro aan transacties, per onderneming, over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Aangifte 2017

Vanaf 2017 is er een nieuw elektronisch formulier om uw aangiftes in te dienen. Het nieuwe aangifteformulier kan u ondertekenen met uw eID en via email naar ons opsturen. Verder zal het formulier voor u ook de vereiste berekeningen uitvoeren.

Als overgangsmaatregel kan u het formulier ook afdrukken en met de post opsturen naar ons.

U vind het aangifteformulier hier: 2017-Aangifteformulier-N.pdf
Voor een stappenplan:  Aangiftehulp ICD 2017.pdf

 

De compensatiebijdrage is voor het gehele jaar 2017 gelijk aan 0,006% van de waarde van elke transactie van diamant. Voor 2018 is de compensatiebijdrage vastgesteld op 0,008%.

De compensatiebijdrage moet betaald worden :

 • voor januari – maart 2017 uiterlijk op 30 april 2017;
 • voor april – juni 2017 uiterlijk op 31 juli 2017;
 • voor juli – september 2017 uiterlijk op 31 oktober 2017;
 • voor oktober – december 2017 uiterlijk op 31 januari 2018;

De compensatiebijdrage is niet verschuldigd voor de eerste schijf van 5.000.000 euro aan transacties, per onderneming, over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector