Bestaanszekerheid bij langdurige ziekte

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de 12 maanden die het begin van de ziekte voorafgaan, ten minste 20 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

Ingeval de ziekte volgt op een periode van werkloosheid, mag laatstgenoemde periode niet meer dan 5 jaar bedragen en moet de betrokkene tenminste 20 dagen effectief hebben gewerkt.  Bovendien moet de periode van werkloosheid gerechtvaardigd worden door een getuigschrift, af te leveren door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of een erkende uitbetalingsinstelling.

De aanvrager moet een invaliditeitsuitkering genieten in het kader van de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

3,00 € / dagvanaf de 1e dag invaliditeit (5-dagenweek)
- 22,20 %bedrijfsvoorheffing

De deeltijdse diamantarbeider verkrijgt de toelage pro rata zijn werkelijke prestaties vóór de ziekteperiode. Deze zal worden uitgedrukt in 39sten.

 

 

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector