Bestaanszekerheid bij ‘tijdelijke’ werkloosheid

Reglementering vanaf 01/07/2017.

Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van tijdelijke werkloosheid toegekend.

Per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek is het bedrag van de dagelijkse toelage:

12,50 € / dagvoor de 1e tot en met de 45e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
6,00 € / dagvoor de 46e tot en met de 90e vergoede werkloosheidsdag (5-dagenweek)
2,00 € / dagvanaf de 91e vergoede werkloosheidsdag
- 26,75 %bedrijfsvoorheffing

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 45 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 6,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector