Compensatie-uitkering

In werking:

1 januari 2007.

Doelgroep

Werkgevers die in een erkende werkplaats arbeiders en/of leerlingen diamant laten bewerken.

Voorwaarden
  • betaling van RSZ-bijdrage dient in orde te zijn
  • tewerkstelling in een erkende werkplaats (wet van 30 december 1950)
  • effectief diamant laten bewerken: slijpen, snijden, zagen, verstellen en klieven
  • dossier inleveren na ieder kwartaal
Uitbetaling

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Raad van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de de-minimissteun kan slechts maximum 200.000 euro staatssteun worden uitgekeerd over een periode van drie belastingsjaren. In de diamantnijverheid zal slechts 66 666,66 euro per jaar of maximum 200 000 euro per drie belastingsjaren kunnen worden uitgekeerd.

Voor verdere informatie gelieve u te wenden tot de administratie van het ICD.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector