Sectoraal pensioenstelsel

(formulieren zijn onderaan deze pagina te vinden)

Sinds  1 januari 2008 financiert het Intern Compensatiefonds voor de Diamant een aanvullend pensioenkapitaal voor elke arbeider, alsook voor de industriële leerling, werkzaam in de diamantsector.

Het beheer van het  aanvullend pensioen en het rendement van de bijdragen is in handen van AXA Belgium, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel.

Het aanvullende pensioen is een extra pensioenkapitaal dat, bovenop het wettelijk pensioen, uitbetaald wordt op het einde van de actieve loopbaan. Het geldt ook bij vervroegd pensioen of voltijds SWT, maar dan ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar.
Op verzoek kan het pensioenkapitaal worden omgezet in een levenslange aanvullende pensioenrente.

Zolang de betrokkene nog in dienst is in de diamantsector kan de uitbetaling van het aanvullende pensioen niet worden verkregen.

Bij overlijden ontvangen de erfgenamen of andere aangeduide begunstigden het kapitaal dat op dat moment opgebouwd is (of de omgezette pensioenrente).

De jaarlijks bijdrage door het ICD bedraagt (sinds 01/01/2014):

3% van het bruto-jaarloon aan 110% waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan.
verhoogd met 6% van het bruto-jaarloon aan 110% waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan voor de arbeiders van 56 jaar of ouder.
Deze bijdrage wordt verminderd met de fiscale en parafiscale lasten en de door de pensioeninstelling aangerekende beheerstoelagen.

De bijdragen brengen een jaarlijks rendement van 3,75% op! Deze rentevoet was minstens 3 jaar gegarandeerd. Vanaf 01/01/2013 is de rentevoet 2,25%.

De voordelen voortvloeiende uit het sectoraal pensioenstelsel zijn betaalbaar ingeval van pensionering, vervroegde pensionering of overlijden van de arbeider voor zijn pensionering.

Het uiteindelijke aanvullend pensioenkapitaal wordt belast met:

een RIZIV-inhouding van 3,55%;
een solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%;
een personenbelasting van 10% (niet op de winstdeelname) of 16,66% (als u niet tot 65 jaar actief blijft);
een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting).

Elk jaar ontvangt men een fiche met de stand van hun rekening. Men leest er welke bijdrage betaald is en welk bedrag op hun individuele pensioenrekening staat.  Zij krijgen bovendien een schatting van hun persoonlijk pensioenkapitaal op hun 65ste.

Formulieren (pdf)

Aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van een wettelijk pensioen

Aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van een vervroegd pensioen

Aangifte van een overlijden

Aanduiding van begunstigde bij overlijden

Overdracht pensioensparen naar een andere instelling

 

Intern compensatiefonds voor de diamantsector