Sociale toelage

Er wordt aan de diamantarbeiders een toelage toegekend per bezoldigde dag en per gelijkgestelde dag volgens de regels van toepassing in het stelsel van de jaarlijkse vakantie (op basis van de gegevens op de vakantiekaart(en) van het vorige dienstjaar).

1,00 €per bezoldigde dag (5-dagenweek)
0,75 €per gelijkgestelde dag (5-dagenweek)
- 13,07 %inhouding RSZ

Aan de deeltijdse diamantarbeiders wordt de toelage toegekend pro rata van hun arbeidsprestaties.

De toelage voor de gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt uitgekeerd in de loop van de maand december volgens de aangifte op de vakantiekaarten van het vorige werkjaar.

Voor de gesyndiceerde diamantarbeiders wordt de toelage uitbetaald nadat de werknemersorganisatie de aanvraag van hun lid bij het Fonds heeft ingediend (loopt gelijk met de aanvraag voor de vakbondspremie).

De diamantarbeiders die geen lid zijn van een werknemersorganisatie verkrijgen deze toelage door een schriftelijk verzoek in te dienen gericht aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector