Sociale toelage

Als u werkt als diamantarbeider dan kan u een toelage ontvangen per gewerkte dag en per gelijkgestelde dag. Deze regeling loopt gelijk met de berekening van het vakantiegeld.

1,00 €per bezoldigde dag (5-dagenweek)
0,75 €per gelijkgestelde dag (5-dagenweek)
- 13,07 %inhouding RSZ

Als u deeltijds werkt dan wordt het bedrag berekend op basis van voltijdse arbeid. Bijvoorbeeld werkt u 20 uur per week, dan krijgt u 20/39 van de toelage.

Als u de toelage aangevraagd heeft dan krijgt u de toelage in december uitbetaald. Het bedrag wordt bepaald op basis van het aantal dagen dat u gewerkt heeft in het vorige jaar. Bijvoorbeeld u ontvangt in december 2019 de toelage voor de dagen die u gewerkt heeft in 2018.

Als u lid bent van een vakbond dan dient u vakbond deze aanvraag samen in met de aanvraag voor de vakbondspremie. U moet dan zelf niets doen.

Als u geen lid bent van een vakbond dan kan u deze toelage aanvragen door een brief te sturen naar ons. Vermeld zeker uw naam, uw adres, uw rijksregisternummer en dat u de sociale toelage wilt aanvragen. U vindt ons adres hier.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector