Vakbondspremie

Actieve arbeiders

Er wordt aan de diamantarbeiders aangesloten bij een representatieve werknemersorganisatie, een vakbondspremie toegekend.

Kunnen aanspraak maken op de vakbondspremie: de werklieden en de werksters die tijdens het vorige jaar en/of het betrokken jaar tewerkgesteld zijn geweest in een onderneming die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair comité.

135 €per jaar - vanaf het jaar 2009

Niet-actieve arbeiders

Kunnen eveneens aanspraak maken op de vakbondspremie: alle niet-actieven wiens laatste werkgever ressorteerde onder de bevoegdheid van het Paritair comité  en die tenminste een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar van hun beroepsloopbaan ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

60 €per jaar - vanaf het jaar 2009

De representatieve werknemersorganisaties bezorgen elk jaar de aanvraagformulieren “vakbondspremie” aan het ICD.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector