Verhoging aanvullende vergoeding

met 1 euro per vergoede dag

 

Alle diamantarbeiders met SWT, vanaf de leeftijd van 58 jaar, ontvangen van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector , met ingang van 1 januari 2008, een supplement van 1 € per vergoede dag.

SWT’ers jonger dan 58 jaar zullen het supplement van 1 € per vergoede dag ontvangen  vanaf het bereiken van de leeftijd van 58 jaar.

Het supplement van 1 €  per vergoede dag zal samen met de jaarlijkse toelage van 74,37 €  (gefinancierd door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid) als éénmalige toelage in de maand december (samen met het SWT van de maand november) worden uitbetaald.

Diegene die in de loop van het jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken zullen de éénmalige toelage ontvangen samen met de laatste maand van SWT.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector