Hospitalisatieverzekering voor de gepensioneerden en SWT’ers

De brochure kunt u hier vinden:

Brochure AXA (pdf)

Kunnen aanspraak maken op de hospitalisatieverzekering:

De SWT'ers die een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar vóór hun SWT ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.
De gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan, tijdens de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de gepensioneerden, die voldoen aan de voorwaarden, slechts aangesloten bij deze verzekering nadat het aanvraagformulier werd ingediend binnen één jaar na de datum van hun pensioen.
De arbeiders onder SWT hebben vanaf de datum van verlies van dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering voor de actieve werknemers 3 maanden de tijd om de aansluiting van henzelf en hun gezinsleden te vragen (d.m.v. het aanvraagformulier). (Voor vragen hierover kunt u telefonisch contact opnemen).

Zij neemt een aanvang vanaf de datum van oppensioenstelling of aanvang SWT.

Dekking

De hospitalisatieverzekering dekt het remgeld voor een ziekenhuisopname en de erelonen voor een tweepersoonskamer. De voorzorgen worden ook gedekt voor 2 maanden voor de opname en tot 6 maanden na de ziekenhuisopname. U kan voor een meerprijs uw dekking uitbreiden naar een eenpersoonskamer.

U bent ook gedekt tijdens korte verblijven in de Europese Unie.

Als u kinderen heeft die mee aangesloten zijn dan zijn uw kinderen ook gedekt bij een verblijf in het buitenland in het kader van het ERASMUS-programma.

De volledige dekking vindt u in de polis onderaan deze pagina.

Gezinsleden

De levenspartner en kinderen, die fiscaal ten laste zijn, kunnen aansluiten tegen de groepsvoorwaarden. Indien één gezinslid wordt aangesloten, bestaat evenwel de verplichting dat alle “aansluitbare” gezinsleden aansluiten.

De personen die niet aansluiten binnen de drie maanden nadat zij het recht op aansluiting verworven hebben, kunnen niet meer aansluiten.

Tarieven

De premie voor de gepensioneerde arbeider of SWT’er  die voldoet aan de voorwaarden wordt betaald door het ICD.

De premies worden in de loop van het contract aangepast in functie van de leeftijd van de verzekerden.

Zij zal op jaarbasis (de eerste maal tot aan de vervaldag van 01/04) via bankdomiciliëring worden ingevorderd door het ICD.
Voor de gezinsleden zijn volgende premies (inclusief RIZIV-bijdrage, zonder verzekeringstaks) van toepassing:

57,60 €per jaar voor volwassenen jonger dan 60 jaar
106,32 €per jaar voor volwassenen vanaf 60 jaar tot 64 jaar
154,92 €per jaar voor volwassenen vanaf 65 jaar tot 69 jaar
203,40 €per jaar voor volwassenen vanaf 70 jaar tot 79 jaar
237,36 €per jaar voor volwassenen vanaf 80 jaar
28,32 €per jaar voor kinderen tot 25 jaar
zie premie volwassenenvoor kinderen ouder dan 25 jaar en fiscaal ten laste
Geldig voor de periode van 01/04/2020 tot en met 31/03/2021.
De premie kan op elke jaarvervaldag (01/04) worden herzien volgens de evolutie van de specifieke index.

Bij overlijden van de rechthebbende gepensioneerde of SWT’er kunnen de leden van zijn gezin die reeds bij het plan gezondheidszorgen aangesloten zijn, aangesloten blijven.

De rechthebbende kan door betaling van een bijkomende premie kiezen voor een upgrade  naar een éénpersoonskamer:

125,52 €per jaar voor volwassenen jonger dan 60 jaar
242,40 €per jaar voor volwassenen vanaf 60 jaar tot 64 jaar
359,16 €per jaar voor volwassenen vanaf 65 jaar tot 69 jaar
476,28 €per jaar voor volwassenen vanaf 70 jaar tot 79 jaar
607,68 €per jaar voor volwassenen vanaf 80 jaar
64,32 €per jaar voor kinderen tot 25 jaar
zie premie volwassenenvoor kinderen ouder dan 25 jaar en fiscaal ten laste
Geldig voor de periode van 01/04/2020 tot en met 31/03/2021.
De premie kan op elke jaarvervaldag (01/04) worden herzien volgens de evolutie van de specifieke index.

Schadegeval

Meer info vindt u hier:  Medi-assistance AXA (pdf)

Polis en algemene voorwaarden AXA

U vindt de polis hier: Polis niet-actieven (pdf)

En de algemene voorwaarden van AXA: Algemene voorwaarden AXA (pdf)

Intern compensatiefonds voor de diamantsector