Hospitalisatieverzekering voor de gepensioneerden en SWT’ers

Vanaf 1 april 2017 zal de collectieve hospitalisatieverzekering door AXA worden overgenomen.

Deze pagina is enkel van toepassing op de situatie VOOR 1 april 2017. De pagina met informatie over AXA zal spoedig hier terug te vinden zijn.

Vanaf 01/01/2008:via AG Insurance (voorheen Fortis AG Int.)
Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel
Servicecenter: 078/15 50 22

De brochure kunt u hier vinden:

Brochure M323 – 2016 (pdf)

Kunnen aanspraak maken op de hospitalisatieverzekering Fortis Hospicare Full – M323:

De SWT'ers die een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar vóór hun SWT ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.
De gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan, tijdens de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de gepensioneerden, die voldoen aan de voorwaarden, slechts aangesloten bij deze verzekering nadat het aanvraagformulier werd ingediend binnen één jaar na de datum van hun pensioen.
De arbeiders onder SWT hebben vanaf de datum van verlies van dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering voor de actieve werknemers 3 maanden de tijd om de aansluiting van henzelf en hun gezinsleden te vragen (d.m.v. het aanvraagformulier). (Voor vragen hierover kunt u telefonisch contact opnemen).

Zij neemt een aanvang vanaf de datum van oppensioenstelling of aanvang SWT.

Gezinsleden

De levenspartner en kinderen, die fiscaal ten laste zijn, kunnen aansluiten tegen de groepsvoorwaarden. Indien één gezinslid wordt aangesloten, bestaat evenwel de verplichting dat alle “aansluitbare” gezinsleden aansluiten.

De personen die niet aansluiten binnen de drie maanden nadat zij het recht op aansluiting verworven hebben, kunnen niet meer aansluiten.

Tarieven

De premie voor de gepensioneerde arbeider of SWT’er  die voldoet aan de voorwaarden wordt betaald door het ICD.

De premies worden in de loop van het contract aangepast in functie van de leeftijd van de verzekerden.

Zij zal op jaarbasis (de eerste maal tot aan de vervaldag van 01/04) via bankdomiciliëring worden ingevorderd door het ICD.
Voor de gezinsleden zijn volgende premies (inclusief RIZIV-bijdrage, zonder verzekeringstaks) van toepassing:

48,96 €per jaar voor volwassenen jonger dan 60 jaar
97,92 €per jaar voor volwassenen vanaf 60 jaar tot 64 jaar
146,88 €per jaar voor volwassenen vanaf 65 jaar tot 69 jaar
195,72 €per jaar voor volwassenen vanaf 70 jaar tot 79 jaar
230,04 €per jaar voor volwassenen vanaf 80 jaar
19,68 €per jaar voor kinderen tot 25 jaar
zie premie volwassenenvoor kinderen ouder dan 25 jaar en fiscaal ten laste
Geldig voor de periode van 01/04/2015 tot en met 31/03/2016.
De premie kan op elke jaarvervaldag (01/04) worden herzien volgens de evolutie van de specifieke index.

Bij overlijden van de rechthebbende gepensioneerde of SWT’er kunnen de leden van zijn gezin die reeds bij het plan gezondheidszorgen aangesloten zijn, aangesloten blijven.

Voor online schadeaangifte:

https://secure.mediassistance.aginsurance.be

Voor de volledige overeenkomst zie volgend (ingescand) pdf-document:

Hospitalisatieverzekering gepensioneerden en SWT’ers

Intern compensatiefonds voor de diamantsector