Hospitalisatieverzekering

voor de arbeiders uit de diamantsector

Alle arbeiders die in de diamantnijverheid werken hebben recht op een kosteloze hospitalisatieverzekering. De hospitalisatieverzekering wordt betaald door het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector.

Dekking

De hospitalisatieverzekering dekt het remgeld voor een ziekenhuisopname en de erelonen voor een eenpersoonskamer. De voorzorgen worden ook gedekt voor 2 maanden voor de opname en tot 6 maanden na de ziekenhuisopname.

U bent ook gedekt tijdens korte verblijven in het buitenland. Bij het bezoek aan landen buiten de Europese Unie moet u wel de kosten eerst voorschieten, AXA betaalt u deze achteraf terug.

De volledige dekking vindt u in de polis onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen?

De aansluiting vangt aan bij de indiensttreding. De werkgever die iemand in dienst neemt moet hiervoor het Intern Compensatiefonds contacteren. Het ICD zal de aansluiting dan regelen.

Een aansluiting is altijd vanaf de datum van indiensttreding tot 31 maart van het jaar erna. Indien de arbeider op 1 januari van het jaar nadien nog werkt in de diamantsector wordt de verzekering verlengd.

Kunnen mijn gezinsleden aansluiten?

Ja, bij aanvang van de verzekering wanneer u begint te werken in de diamantsector heeft u 3 maanden tijd om al uw gezinsleden aan te sluiten. Indien u na de drie maanden uw gezinsleden wilt aansluiten is er een wachttijd van 9 maanden.

U dient al uw gezinsleden aan te sluiten, tenzij uw partner een andere hospitalisatieverzekering heeft via de werkgever.

De dekking voor gezinsleden is gelijk aan uw dekking.

Formulier: AXA aansluitingsformulier GEZINSLEDEN (pdf)

Tarieven

De aansluiting is voor de arbeider in de diamantnijverheid geheel kosteloos.

De tarieven voor gezinsleden zijn (geldig van 01/04/2017 tot en met 31/03/2018):

6,63 €per maand voor kinderen tot 25 jaar
13,80 € per maand voor volwassene

Schadegeval

Meer info vindt u hier:  Medi-assistance AXA (pdf)

Individuele verderzetting

Bij einde van de groepsverzekering kan de verzekering individueel, met behoud van de verzekeringswaarborgen (zonder aansluitingsformaliteiten of uitsluitingen), verder gezet worden. De werknemer dient gedurende de laatste 2 jaar ononderbroken verzekerd geweest te zijn bij een private verzekeraar om van dit recht te genieten. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen de drie maanden na het verlaten van de groep.

De voorwaarde van de 24 maanden wordt niet toegepast ingeval van pensionering, conventioneel SWT, overlijden of echtscheiding van het personeelslid of ingeval van stopzetting van de activiteiten van de werkgever, voor zover de aansluiting gebeurd is op het tijdstip waarop aan de aansluitingsvoorwaarden was voldaan.

Polis en algemene voorwaarden AXA

U vindt de polis hier:  Polis Actieven (pdf)

En de algemene voorwaarden van AXA: Algemene voorwaarden AXA (pdf)

Intern compensatiefonds voor de diamantsector