Hospitalisatieverzekering

Voor de arbeiders uit de diamantsector

Alle arbeiders die in de diamantnijverheid werken hebben recht op een kosteloze hospitalisatieverzekering. De hospitalisatieverzekering wordt betaald door het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector.

Brochure

De brochure vindt u hier.

Dekking

De hospitalisatieverzekering dekt het remgeld voor een ziekenhuisopname en de erelonen voor een eenpersoonskamer. De voorzorgen worden ook gedekt voor 2 maanden voor de opname en tot 6 maanden na de ziekenhuisopname.

U bent ook gedekt tijdens korte verblijven in de Europese Unie.

Als u kinderen heeft die mee aangesloten zijn dan zijn uw kinderen ook gedekt bij een verblijf in het buitenland in het kader van het ERASMUS-programma.

De volledige dekking vindt u in de polis onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen?

De aansluiting vangt aan bij de indiensttreding. De werkgever die een arbeider in dienst neemt moet hiervoor het Intern Compensatiefonds contacteren. Het ICD zal de aansluiting dan regelen.

Deaansluiting is altijd vanaf de datum van indiensttreding tot 31 maart van het jaar erna. Indien de arbeider op 1 januari van het jaar nadien nog werkt in de diamantsector wordt de verzekering verlengd.

Kunnen mijn gezinsleden aansluiten?

Ja, bij aanvang van de verzekering wanneer u begint te werken in de diamantsector heeft u 3 maanden tijd om al uw gezinsleden aan te sluiten. Indien u na de drie maanden uw gezinsleden wilt aansluiten is er een wachttijd van 9 maanden.

U dient al uw gezinsleden aan te sluiten, tenzij uw partner een andere hospitalisatieverzekering heeft via de werkgever.

De dekking voor gezinsleden is gelijk aan uw dekking.

Formulier: AXA aansluitingsformulier GEZINSLEDEN (pdf)

Tarieven

De aansluiting is voor de arbeider in de diamantnijverheid geheel kosteloos.

De tarieven voor gezinsleden zijn van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020:

6,88 €per maand voor kinderen tot 25 jaar
14,30 € per maand voor volwassene

Schadegeval

Meer info vindt u hier:  Medi-assistance AXA (pdf)

Individuele verderzetting

Als u het recht verliest op de hospitalisatieverzekering doordat u ergens anders gaat werken of stopt met werk in de diamantnijverheid of -handel, u wordt hiervan door ons verwittigd binnen een maand na het aflopen van de dekking. U kan de hospitalisatieverzekering individueel verder zetten. U behoudt dan dezelfde dekking maar mogelijk wel tegen een ander bedrag.

De voorwaarden zijn dat u al 24 maanden in de groepspolis zit en dat u de aanvraag indient binnen de 3 maanden.

De voorwaarde van de 24 maanden wordt niet toegepast ingeval van pensionering, SWT, overlijden of echtscheiding van het personeelslid of ingeval van stopzetting van de activiteiten van de werkgever, voor zover de aansluiting gebeurd is op het tijdstip waarop aan de aansluitingsvoorwaarden was voldaan.

Polis en algemene voorwaarden AXA

U vindt de polis hier:  Polis Actieven (pdf)

En de algemene voorwaarden van AXA: Algemene voorwaarden AXA (pdf)

Intern compensatiefonds voor de diamantsector